Betakarítási Ünnep

Határozat: 8/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

Javaslat a

„Betakarítási Ünnep”

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

DÁMK…………………………………………. (név)

……………………………………………………. (aláírás)

Dévaványa, 2014. január 20. (P. H.)

 

 1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 2. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK

 

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:                Somogyi Erzsébet

Levelezési cím:                       5510 Dévaványa, Árpád út 20.

Telefonszám:                          06/66/585-090

E-mail cím:                             konyvtar@devavanya.hu

 

 1. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
 2. A nemzeti érték megnevezése „Betakarítási Ünnep”
 3. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus és vendéglátás
 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az ősz a betakarítások ideje. 2008 óta kerül megrendezésre a „Betakarítási ünnep”, melynek keretén belül a kistermelők, kiskerttulajdonosok, gyümölcstermesztők, hobbikertészkedők mutatják be a háztáji kertekben termelt terméseket, zöldségféléket, gyümölcsöket és ezek felhasználását, valamint a régi, hagyományos tartósítással elkészített termékeket (savanyúságot, lekvárt, szörpöt, pálinkát, bort stb.).

A rendezvény résztvevői – kiállítók és kóstoltatók – magánszemélyek, civil szervezetek, egyesületek. Elmaradhatatlan esemény a főzőverseny, néptáncosok, énekegyüttesek, a népi zenekarok, citerazenekar, népdalkörök és néptáncosok bemutatkozása.

 

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A rendezvényt hagyományőrző szándékkal hozták létre, így a jövőben is minden szeptemberben megrendezésre kerül a Betakarítási ünnep. A gasztronómiai és népi hagyományok, szokások megőrzésén és bemutatásán túl a rendezvény lehetőséget teremt a kapcsolatok ápolására, közösségek formálására.

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

 

 • Betakarítási ünnep Dévaványán. [online] [2015. 01. 20] <http://www.agrarunio.hu/hir/betakaritasi-unnep-devavanya-3173.html>
 • Betakarítási ünnep. Megyejárás [online] [2015. 01. 20]

<http://mjo.hu/szorakozas/betakaritasi_unnep_devavanya#.VL5b3yyLXVQ>

 

 

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat