Dévaványai famatuzsálemek

Határozat: 4/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a (nemzeti érték megnevezése)
települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette: Hagyományőrző Nők Egyesülete
Dévaványa  2015. 02. 17.
(P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Varga Istvánné
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Varga Istvánné
Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Kodály Z. u. 2. sz.
Telefonszám: 06/70 943 90 01
E-mail cím: vneolahiren48@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.    A nemzeti érték megnevezése
Dévaványai famatuzsálemek: Szeghalmi úti eperfák, vasútállomás öreg tölgyfái, a MAKKFA
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság    □ egészség és életmód    □ épített környezet
□ ipari és műszaki megoldások    □ kulturális örökség    □ sport
X□ természeti környezet    □ turizmus

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
4.    Dévaványa Szeghalmi út ; Dévaványa Vasútállomás; Dévaványa Kisújszállási út és Könyves Kálmán u. kereszteződése.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X□ települési    □ tájegységi    □ megyei    □ külhoni magyarság

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A Szeghalmi úton  az eperfák ültetése több mint valószínű Frenyó Pál orvos  nevéhez fűződik, akit 1886-ban neveztek ki körzeti orvosnak. Frenyó doktor mintája volt az igazi, népével együtt érző, felemelkedését elősegítő orvosoknak. Sürgette a Gazdasági Iskolánál a faiskola létesítését, az utcák fásítását, a sétatér fákkal, bokrokkal  való beültetését.  Társadalmi munkában vállalta ezen munkálatok ellenőrzését, továbbfejlesztését, kezelését. Valószínű, az Ő tevékenysége révén került eperfákkal beültetésre a Szeghalmi út. Az 1920-as évek végén ezek az eperfák már öreg fák voltak.  1944-ben  pótolták a hiányzó fákat.
A  II. Világháború utáni nehéz időkben sok szegény embernek jelentett megélhetést, vagy kiegészítő pótlást a selyemhernyó tenyésztés, amihez nagy segítséget jelentettek az eperfák, lévén,  eperfalevéllel etették a selyemhernyókat.
A Vasútállomás öreg  tölgyfái egyidősek a dévaványai vasúti  közlekedéssel., ugyanennyi idős  a Kisújszállási út és Könyves Kálmán utca sarkán álló „MAKKFA”  is., 1890 táján ültették.  A MAKKFA fogalom lett a ványai emberek szemében: Innen indult a csorda kora reggel, Itt szálltak fel a munkások az őket szállító járműre, fontos találkozóhellyé nőtte ki magát.  A z ÖKOTÁRS Alapítvány által meghirdetett év fája versenyén  2012-ben elnyerte a „HŐS FA „ címet .

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az eperfák az elmúlt 100 évben nemzedékeket szolgáltak.  Nemcsak azzal, hogy egészségesebbé, szebbé tették a környezetet, hanem levele sok esetben a megélhetést biztosította, gyümölcse kedvenc csemegéje volt felnőttnek gyereknek egyaránt.  Ezek az öreg fák ma is díszei az utcának, a városnak. Igénytelenek, a gallyazáson kívül sok gondozást nem igényelnek.  Ezek a több nemzedéket összekötő és szolgáló eperfák megérdemlik, hogy helyet kapjanak a Települési Értéktárban, megérdemelnék a helyi  védelmet és nem engedélyezni a kivágásukat.
A vasútállomás tölgyfáinak értéke a koruk és betöltött szerepükben van. Legyen helyük a Települési Értéktárban.

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
Dévaványa nagyközség  története c. kiadvány (szerkesztő: dr Gaál József)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték, a Szeghalmi úti eperfák, a vasútállomás tölgyfái és a MAKKFA  fényképe
2.    Támogató és ajánló levelek