Ladányi Mihály munkássága

Határozat: 10/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

 

Javaslat

Ladányi Mihály munkássága

települési értéktárba történő felvételéhez

 

Készítette:

DÁMK

……………………………………………………. (aláírás)

Dévaványa, 2015.01.13.                                                                    (P. H.)

 

 1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 2. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK
 3. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Burainé Murányi Magdolna

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

Telefonszám: 66/585-090

E-mail cím: konyvtar@devavanya.hu

 

 1. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
 2. A nemzeti érték megnevezése Ladányi Mihály
 3. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus és vendéglátás

 

 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár, Dévaványa, Árpád u. 20.

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Ladányi Mihály, a XX. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb költője 1934-ben született Dévaványán. Művészi hajlama már gyermekkorában kitűnt: festőnek, grafikusnak készült, de végül az írás jelentette életét. Petőfi, Ady, József Attila és Sinka István voltak a példaképei. 1953-tól 1957-ig az ELTE bölcsész hallgatója volt. Első verseit a Csillag és az Új Hang folyóirat közölte. 1956 után a Tűz-tánc antológia költőihez csatlakozott, első verseskötete, Az út kezdete 1959-ben jelent meg. 1957-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó, majd a Magyar Nemzet munkatársa volt. 1958-tól vidéken élt és dolgozott, először a Szolnok Megyei Néplapnál, majd művelődési házakban. 1964-től írásaiból élt. Életében utolsó kötete – Van időd c. – 1985-ben jelent meg. Csemőn hunyt el, 1986-ban.

 

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Ladányi Mihály a XX. század utolsó évtizedeinek egyik legnépszerűbb költője volt, kötetei rendre elkeltek, író-olvasó találkozóira elmentek a költészetéért rajongók. Dévaványa méltán büszke szülöttére. Verseskötetei, mint az Utánad kószálok, A túloldalon, az Élhettem volna gyönyörűen, a Kitépett tollú szél, a Seregek mögött, a Torkomban sóhajokkal vagy a Gyere vissza sorra jelenhettek meg. Művészetét többször elismerték: kétszeres József Attila-díjas – 1963, 1978. – költő, 1980-ban a Gábor Andor-díjat, 1982-ben a SZOT-díjat ítélték oda munkásságának elismeréseként. Gondosan őrizte függetlenségét, műveiben mindenkor kiállt a társadalom peremén élők mellett, hiszen őket ismerte a legjobban. A hivatalos, napi politika hidegen hagyta, az emberiség helyzete izgatta. Versei 1956 után egyre kevésbé igazodtak bármiféle ideológiai elkötelezettséghez, politikai radikalizmusa azonban mindvégig megmaradt. Költészete harsány, sanzonos-epigrammatikus tömörségű, egyszerű nyelvezetű, látszólagos eszköztelenségű volt. Halála után megjelent kötetei: Csillagok kutyaláncon (1987), Bejegyzések a családi bibliába (1988). Szülővárosa Ladányi Mihályról 1996-ban nevezte el a település könyvtárát, születésének 75. évfordulójára, 2009-ben szobrot avattak fel, melyet Győrffy Sándor szobrászművész készített.

„Irodalomtörténészek szerint az 1945 utáni magyar költészet egyik legkiemelkedőbb, klasszikus nagyságrendű életműve a Ladányié.” /Onagy Zoltán/

 

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:

Ladányi Mihály bibliográfia 1955-1990. (Szerk.: Valánszkiné Tóth Erzsébet). Nagyközségi Könyvtár, Dévaványa, 1994.

<www.devavanya.hu>

<https://sites.google.com/site/devavanya406emagyarorszag/ >

(Ladányi Mihály Könyvtár honlapja)

 

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

www.devavanya.hu

 

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat