Tájház

Határozat: 8/2017.(II.22.) DTÉBH hat.

Dévaványa Hunyadi u. 146. sz ingatlan

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Dékány Margit (ingatlan tulajdonosa)

Dévaványa

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Hagyományőrző Nők Egyesülete

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Varga Istvánné

Levelezési cím: Dévaványa Kodály Z. u. 2. sz.

Telefonszám: 06/70 943 90 01

E-mail cím: vneolahiren48@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

TÁJHÁZ (Dévaványa Hunyadi u. 146. sz.)

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

O agrár- és élelmiszergazdaság — a egészség és életmód X épített környezet

O ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség O sport

O természeti környezet O turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa Hunyadi u. 146.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X települési O tájegységi O megyei o külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett Az ingatlan a felújított épületegyüttessel, berendezéssel felidézi, bemutatja a XX. sz.-i polgárosodó parasztság életét, életkörülményeit. Az itt található összegyűjtött

eszközök bepillantást engednek egy korabeli család életébe, mindennapjaiba, ünnepeibe, megélhetésébe.

A tájház és berendezése, gyűjteménye méltó módon őrzi elődeink emlékét, az akkori értékeket, településünk szokásait, hagyományait.

A tájház létrehozójának értékmentő munkája példamutató és követendő példát állít mindannyiuknak.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) Tourinform.hu / Tourinform-Körös-Sárrét.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.tajhazszovetseg.hu

III.

MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy  audiovizuális dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,

támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó

hozzájáruló nyilatkozat

Tájház


Hosszas mérlegelés után vásároltam meg 2005-ben a Csillag Ignác féle – több mint 100 éves – Hunyadi utcai portát, azzal a szándékkal, hogy legyen egy parasztházam a szülőhelyemen Dévaványán.

Elődeim (Dékányok, D. Tóthok, Losonczy Pappok) évszázadok óta Itt éltek, dolgoztak, tették termővé a lecsapolt nádasok helyét, építették a települést, intézték a közügyeket, mint oly sok más család.

Elődeink közül volt aki, prédikátorként jött Losoncról 1652-ben. Szitás lányt vett feleségül. Leszármazottaik a kiterjedt Losonczy Papp család. Így L. Papp Ignác anyai nagyapám IS.

EMLÉKEZTETŐÜL – a tájházat a LOSONCRÓL ELSZÁRMAZOTT PRÉDIKÁTORRÓL szeretném elnevezni 2016-ban az épület felújításának 10. évfordulóján.

Az épületegyüttes az utcai kerítéssel együtt egy négyszögletes zárt udvart határol le. Vagyonvédelmi szerepe volt az ilyen beépítésnek – a tanyavilágban is – minden bejáratot szemmel lehetett tartani. A lakóépület két ablaka az utcára néz, a tetőgerincen ösztörü van. Az oromdeszkák eredetiek. A tornác úgynevezett lopott tornácos megoldású egy gang résszel megtoldva. A tornácot könyöklőfával fedett mellvéd határolja. Mintázatához a Horog utcai Marcsó-féle ház mellvédje szolgált alapul. A tartóoszlopokon ágascifra van.

A felújítási munkákat nagy szakértelemmel Máté László irányította. Az épületek famunkái Séllei Zoltánnak és munkatársainak az alkotása. Hálásan köszönöm mindannyiuk időtálló munkáját.

A berendezés során igen segítőkész ványaiakra 15 találtam a kiterjedt rokonság és szomszédság által. A berendezési tárgyak elsősorban dévaványaiak hagyatékaiból, adományaiból származnak: Biri Mihály, Csillag Ignác, Csillag Zsigmond, Elekné Vas Aranka, Meggyesné Fazekas Ildikó, Kádár Ferenc, Kádár József, L.Papp Ignácné Kruchió Margit, L. Papp Emilia, L.Papp István, L.Papp József, L.Papp Júlia, L.Papp Margit, Máté László, Szabó Sándor, Szitás Lajosné, Tóth Lajosné Csatári Róza, Vas Antal, Vaszkóné Berczi Írén, Várkonyi Endre. Köszönöm, hogy lehetővé tették a polgárosodó parasztság kultúrájának felidézését.

Az épület lakott, de már sajnos állattartás nélkül. A kertben hagyományosan liliomos, tulipános virágoskert, gyepes udvarrész, veteményes, gyümölcsös és egy, kiserdő található.

Az érdeklődők előzetes időpont egyeztetés után tekinthetik meg a portát.