Nácsa László: írásai, művei

Határozat: 6/2017.(II.22.) DTÉBH

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Nácsa László: DAKEMLEKEK, AHOL ÉN SZÜLETTEM, TÉLI GAZDASÁGI TANFOLYAM,
SÁRRETI TEJ c. írásai, művei”

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Varga Istvánné, Dévaványa, 2017. 02. 01.  (P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Varga Istvánné

Levelezési cím: 5510 Dévaványa Kodály Z. u. 2. sz.

Telefonszám:06/70 943 90 01

E-mail cím: vneolahiren48@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

Nácsa László: Diákemlékek; Ahol én születtem; Téli gazdasági tanfolyam; Sárréti tej c. írásai, művei

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet

o ipari és műszaki megoldások o X kulturális örökség o sport

o természeti környezet o turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványa, Széchenyi u. 8.

4. . Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

oxX települési o tájegységi o megyei o külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Nácsa László 1948-ban született Dévaványán. Az iskolák elvégzése után 3 évet a Dévaványai Aranykalász Tsz-ben, 28 évet a Sárréti Tejüzemben dolgozott. A tejüzem bezárása után 10 évet töltött a Békés Megyei Vízművek

Zrt. Szeghalmi Üzemmérnökségén.

Szülőfalujától nem került messze Szeghalmon él 41 éve, ahol ma már a nyugdíjas éveket tölti. Szabadidejében szívesen lapozgatja a régi helytörténeti kiadványokat, elsárgult újságokat mindent, ami a Sárrét ill. szülőfaluja Dévaványa történetével, hagyományaival kapcsolatos.

Ahogy Ő vallja: „Az emberek szülőhelyhez való kötődését nem a kilométerek határozzák meg, de annak közelsége permanens mágnesként hat. Ezt érzem én is, de ha valami miatt nem tudok hazamenni, akkor — a modern technika által — is tájékozódom a Dévaványai eseményekről. Régi jelmondatom is ösztönöz erre miszerint: , aki nem becsüli, nem ápolja környezetének múltját, az nem becsüli kellőképpen szüleit, nagyszüleit sem!”

Ennek szellemében jelentek meg eddigi kiadványai is, amelyek nem tudományos munkák. Családi kincses ládák dokumentumai, fényképalbumok, bölcs, idős adatközlők és Dévaványa Város Önkormányzata voltak segítségére.

Négy kiadványa jelent meg eddig:

1) DIÁKEMLÉKEK címmel 2004-ben a ványai gimnázium emlékkönyve a 2003-as nagy diáktalálkozó emlékére. Ebben a kiadványban diákok írásai olvashatók évfolyamonként.

2) AHOL ÉN SZÜLETTEM címmel 2005-ben, Édesapja — Nácsa János a népművészet mestere – életét bemutató hét fejezetből álló kötet, amely teljesen szubjektív kiadványnak indult, de az olvasók elé tárul benne a falu akkori gazdasági helyzete, annak hétköznapi és kulturális élete, valamint 250 ványai ember neve.

3) TÉLI GAZDASÁGI TANFOLYAM címmel 2007-ben a 100 éves Dévaványai Alapfokú Mezőgazdasági Iskola és ott tanuló parasztemberek emlékére készült kiadvány, amely nagyrészt a gazdák tankönyvének szemelvényeiből áll, de körvonalazza a gazdasági iskola, — a későbbi gazdasszonyképző – történetét is. Paraszti témájú lírákat, a tanárok és sok ványai gazda nevét olvashatjuk benne.

4) SÁRRÉTI TEJ címmel 2010-ben a szeghalmi és csabai tejüzem történetét tartalmazó kötet. Ezt a tejüzemet — melynek első igazgatója a Dévaványai Kiss Ferenc volt — a Szeghalom környéki települések alapították 1969-ben és a szövetkezeti tejipar fellegváraként emlegették. A könyv Szeghalom, Dévaványa, Körösladány, Füzesgyarmat, és Vésztő önkormányzatainak támogatásával jelent meg.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett Mind a négy mű fontos momentumnak állít emléket. Városunk életében, a haladásnak, a fejlődésnek, az élni akarásnak fontos momentumai ezek, melyeknek adatait, körülményeit az író összegyűjtötte és leírta, hogy ezen értékek ne menjenek feledésbe, hozzáférhető legyen az utókornak is.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványa

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy  audiovizuális-dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat