Seprűcirok termesztése és a cirokseprű előállítása

Határozat: 7/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat a „Seprűcirok termesztése és a cirokseprű előállítása”

települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Hajdu Ildikó

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Hajdu Ildikó

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám:

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Seprűcirok termesztése és a cirokseprű előállítása

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A cirokseprű készítés, az alapanyag termesztése egy régi, hagyományos dévaványai mesterség.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

Seprűcirok termesztése

A jó, szép szakállú cirokhoz is nagyon fontos a talaj előkészítés, talajtömörítés, nedvesség megőrzés, aprómorzsás szerkezet biztosítása, gyomok irtása, tápanyag ellátása. A vetés optimális ideje április közepe, amikor a talaj felső része 4-5 cm eléri a 14-15 °-ot.

A  vetőágy melysége ne haladja meg a 6-8 cm-t egyik talajtípuson sem. Ajánlott sortávolság 10-12 cm. A cirok fejlődése az első 30 napban kritikus, ezért ebben az időszakban nagyon fontos a gyomirtás, ritkítás.

A betakarítás ősz végén történik, a jó minőség érdekében kézzel (szárvágóval, késsel) kell leszedni. A cirokszakállat magtalanítás után kiterítjük, és néhány napig hagyjuk száradni, majd kévékbe kötjük és fedett helyen függesztve tároljuk. A cirokmag kiváló takarmányadalék.

A cirokseprű készítés folyamata

Első lépésben kellő arányban kell kiválogatni a cirokszakállat a

– béléshez

– hajtáshoz

– borításhoz.

Fontos a szép szakállú és szép színű cirok. Miután rögzítettük a seprűkötő gépben a legömbölyített nyelet, és rá szegeltük a dróthuzalt, egyenletesen ráforgatjuk a megfelelő méretű cirokszakállat. Ezután béleljük, vállat hajtunk, és a végén a legszebb szakállú cirokszálakkal beborítjuk, a gépből kivesszük a seprűt és a végét egyenletesre igazítjuk.

Az utolsó fázis a varrás. Mielőtt elkezdenénk, a varrás helyén összepréseljük a seprűt, majd 4-5 sorral, erős fonallal és tűvel levarrjuk.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Egy régi, helytörténeti szempontból nagy hagyománnyal rendelkező mesterségről van szó, amelynek megőrzése fontos feladat. Még ma is szinte minden háznál található cirokseprű, a régi időkben nélkülözhetetlen volt a háztartásokban. A munkafolyamatok, eszközök leírása, a munkafázisok fotói az utókor számára is segítséget nyújthatnak a mesterség újratanulásához, rekonstruálásához.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): –

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott

„Seprűcirok termesztése és a cirokseprű előállítása” c. javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott Hajdu Ildikó, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.