Dévaványai Folkműhely Egyesület

Határozat: 9/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat „Dévaványai Folkműhely Egyesület”

települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Hajdu Ildikó

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Hajdu Ildikó

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám: 20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Dévaványai Folkműhely Egyesület

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: Az egyesület Dévaványa kulturális életének egyik jeles szereplője.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem  

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6-8.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványa Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013 augusztusában jött létre azzal a céllal, hogy a népi kultúra értékeit felkutassa, megőrizze és továbbadja. Természetesen e tekintetben a helyi dévaványai értékek kiemelt szerepet kapnak.

Különböző csoportok működtetésével, népzenei oktatással, rendezvények szervezésével lehetőséget kívánunk biztosítani a népdaléneklésre, népi hangszerekkel való ismerkedésre és együttmuzsikálásra, valamint a néptánccal való foglalkozásra. Rendszeres táncházi alkalmak szervezésével, lebonyolításával igyekszünk hozzájárulni ahhoz a közösségteremtő folyamathoz, amelyet a magyar táncház mozgalom képvisel.

Kiemelt rendezvényünk az évente megrendezésre kerülő Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncverseny, melynek névadója a település szülöttje, Kádár Ferenc, aki 1958-ban elsők között kapta meg a Népművészet Mestere címet. A kétnapos találkozón: néptánc, népdal és hangszeres népzene kategóriákban minősülhetnek a gyermek, ifjúsági, felnőtt szólisták és csoportok, ahova egyre nagyobb létszámban érkeznek Dévaványára a műfaj képviselői, akiket országosan elismert szaktekintélyek zsűriznek.

Másik rendezvényünk, melyet szintén évente rendezünk a Tavaszi Zöldágjárás, melynek lebonyolításában együtt munkálkodunk a Hagyományőrző Nők és a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesületével. Ennek köszönhetően május elsején lovaskocsis menettel néptáncosok és népi zenekar közreműködésével a város különböző utcai csomópontjain megállva ízelítőt nyújtunk a kedves járókelőknek, helyi lakosoknak különböző néptáncmotívumok bemutatásával élő zenei kíséret mellett.

Bízunk abban, hogy minél több érdeklődőt sikerül elérnünk az általunk képviselt tevékenységekkel és örömet tudunk szerezni azoknak, akik látnak és hallanak bennünket.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az egyesület jelentős szerepet vállal a település népi hagyományainak felkutatásában, megőrzésében és megismertetésében. Fontos szereplői a közösségnek, önálló rendezvényeikkel, vagy más rendezvényeken való részvételükkel értéket adnak át, tanító, nevelő munkájuk révén a fiatal generációk számára átadják tudásukat.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,

honlapok, multimédiás források):

KSTV – VII. Kádár Ferenc Országos Népzenei és Néptáncverseny 2. rész:

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott „Dévaványai Folkműhely Egyesület” javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott ………………………………………, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.