dr. Ágoston Sándor Dévaványa városhoz és környékéhez kapcsolódó történelmi témájú könyvei, helytörténeti munkái

Határozat: 15/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Megyei Értéktárba jelölve

Javaslat a „dr. Ágoston Sándor Dévaványa városhoz és környékéhez kapcsolódó történelmi témájú könyvei, helytörténeti munkáinak”
települési/tájegységi/ágazati[1]
értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Nagy Ádám

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Nagy Ádám

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Nagy Ádám

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Klapka út 1.

Telefonszám: +36205514868

E-mail cím: nagyadam952@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Dr. Ágoston Sándor Dévaványa városhoz és környékéhez kapcsolódó történelmi témájú könyvei, helytörténeti munkái

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A könyvek felölelik a település múltjának néhány nagyobb történelmi korszakát, illetve a település oktatástörténetére vonatkozó adatokkal szolgálnak.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem
 

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa, Széchenyi u. 8.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár  

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

 1. A hazáért és a szabadságért – előre! : Bűdiek és szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban címmel: Vasvári Pál őrnagy parancsnoksága alatt a Rákóczi szabadcsapatban harcoltak alcímmel/ Ágoston Sándor. – Dévaványa: [Magánkiad.], 2019. – 312 p. ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
 2. Ványai Ambrus és a dévaványaiak az 1514-es Dózsa-féle népfelkelésben-parasztfelkelésben: „A Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulójára” című történész konferencia előadásának anyaga, 2014. május 17-18. / Ágoston Sándor; [… kiad. a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény]. – Dévaványa: DÁMK Bereczki I. Helytört. Gyűjt., 2014. – 36 p. : ill. ; 30 cm
 3. Szarajevótól a trianoni „békediktátumig” címmel : Román katonai megszállás Gyomán, Endrődön és Dévaványán, 1919-1920 alcímmel  / Ágoston Sándor . – Gyomaendrőd ; Dévaványa : Ágoston S., 2010. – 432 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
 4. A hazáért és a szabadságért – előre! – Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban / Ágoston Sándor. – Gyomaendrőd: [Magánkiad.], 2005. – 292 p., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
 5. A dévaványai középfokú oktatás megvalósítása, 1989-1999 / Ágoston Sándor. – Dévaványa : Szerző, 2003 [S.l.] : [s.n.]. – 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
 6. Dévaványai önkéntesek és honvédek az 1848-49-es szabadságharcban  / Ágoston Sándor. – Dévaványa : [Magánkiad.], 2000 Gyomaendrőd : Fett Print BT. – 167 p. : ill. ; 24 cm
 7. Ágoston Sándor: Dévaványa története 1848 márciusától az első vh.-ig. 164.p.-183.p. Ágoston Sándor: A Monarchia bukásától a román katonai  megszállásig. 187.p.-204.p. In.: Dévaványa története. Tanulmányok Dévaványa múltjából a kezdetektől 2010-ig. Dévaványa 2012.

Dr. Ágoston Sándor helytörténeti munkái bemutatják a dévaványaiak szerepvállalását az országot egykor felforgató harcokban. Korszakok szerint feldolgozza az 1514-es Dózsa-féle népfelkelést, az 1848-1849-es forradalmat és szabadságharcot, valamint az első világháborút, a román megszállásig. A felsorolt korszakokhoz kapcsolódó valamennyi hadi eseménynek vannak közterületi emlékművei, emléktáblái a településen. A megemlékezések és az emlékhelyek megóvása mellett fontos az emlékezetkultúra is. Ezek egyik fontos elemei az ajánlott művek, amelyekből megismerhetjük településünk múltjának hőseit.

A település oktatástörténetéhez kapcsolódó könyv is nagy jelentőségű, Dévaványa életének jeles időszakát mutatja be, több generáció számára is értékes adatok, információk gyűjteménye.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Fentebb felsorolt írásos munkák szorosan kapcsolódnak Dévaványához, hű dokumentumok a település és lakosságának a történelem folyamán betöltött szerepéről. „Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére”. Ezt mondja ki Magyarország Alaptörvénye a XXXI. cikk (1) bekezdésében. Az ebben foglaltak miatt fontos a haza védelme iránti érzelmi kötődés erősítése, amelyhez az ország történelme mellett ismernünk kell szűkebb környezetünk eseményeit is. Így válhat a kötődés erősebbé a település iránt az itt élőkben.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): –

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

 1. A hazáért és a szabadságért – előre! : Bűdiek és szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban címmel: Vasvári Pál őrnagy parancsnoksága alatt a Rákóczi szabadcsapatban harcoltak alcímmel/ Ágoston Sándor. – Dévaványa: [Magánkiad.], 2019. – 312 p. ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
 • Ványai Ambrus és a dévaványaiak az 1514-es Dózsa-féle népfelkelésben-parasztfelkelésben: „A Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulójára” című történész konferencia előadásának anyaga, 2014. május 17-18. / Ágoston Sándor; [… kiad. a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény]. – Dévaványa: DÁMK Bereczki I. Helytört. Gyűjt., 2014. – 36 p. : ill. ; 30 cm
 • Szarajevótól a trianoni „békediktátumig” címmel : Román katonai megszállás Gyomán, Endrődön és Dévaványán, 1919-1920 alcímmel  / Ágoston Sándor . – Gyomaendrőd ; Dévaványa : Ágoston S., 2010. – 432 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
 • A hazáért és a szabadságért – előre! – Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban / Ágoston Sándor. – Gyomaendrőd: [Magánkiad.], 2005. – 292 p., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
 • A dévaványai középfokú oktatás megvalósítása, 1989-1999 / Ágoston Sándor. – Dévaványa : Szerző, 2003 [S.l.] : [s.n.]. – 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
 •  Dévaványai önkéntesek és honvédek az 1848-49-es szabadságharcban  / Ágoston Sándor. – Dévaványa : [Magánkiad.], 2000 Gyomaendrőd : Fett Print BT. – 167 p. : ill. ; 24 cm
 • Ágoston Sándor: Dévaványa története 1848 márciusától az első vh.-ig. 164.p.-183.p. Ágoston Sándor: A Monarchia bukásától a román katonai  megszállásig. 187.p.-204.p. In.: Dévaványa története. Tanulmányok Dévaványa múltjából a kezdetektől 2010-ig. Dévaványa 2012.

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott

„dr. Ágoston Sándor Dévaványa városhoz és környékéhez kapcsolódó történelmi témájú könyvei, helytörténeti munkái” c. javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott Nagy Ádám, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.