Kádár Ferenc munkássága

Határozat: 9/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

 

Javaslat Kádár Ferenc munkássága

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

DÁMK

Dévaványa, 2015. 01. 09.       

 

 1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 2. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK
 3. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Burainé Murányi Magdolna

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

Telefonszám: 66/585-090

E-mail cím: konyvtar@devavanya.hu

 

 1. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 

 1. A nemzeti érték megnevezése: Kádár Ferenc

 

 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus és vendéglátás  
 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: DÁMK Bereczi Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Dévaványa, Széchenyi u. 8.

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Kádár Ferenc a Népművészet Mestere, népzenész, hangszerkészítő, díszítőművész. Dévaványán született és élt 1891-től haláláig, 1983-ig. Pásztor volt, mestere a furulya és a pásztorkellékek faragásának, a nádsíp (nádduda) készítésének. 1958-ban elsők között kapta meg a Népművészet Mestere címet. A náddudán kívül csodálatosan játszott furulyán, klarinéton, tárogatón, hegedűn, citerán, mindemellett gyönyörűen, ízesen énekelt. Megszólaltatta a 1953-ban a Lehel kürtjét a jászberényi múzeumban. Országos jelentőségű szellemi értékére az 1950-60-as években figyeltek fel a népzenekutatók – első riport 1954-ben jelent meg, 1961-től kezdve hangfelvételeket készítettek vele, nádsíp- és furulyajátéka, népdaléneklése gyakran elhangzott a rádióban, vagy filmek kísérőzenéjében. A szellemi örökségét, a legtöbb hanganyagot, feljegyzést, életével kapcsolatos dokumentációt a Néprajzi Múzeumban, a MTA Népzene-tudományi Intézetében, a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményben, a Munkácsy Mihály Múzeumban és a Kádár család magángyűjteményében őrzik.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: munkásságának jelentősége

„ Kádár Ferenc a népzenegyűjtés célját az első pillanattól megértette.” Többek között neki köszönhető a ványai folklór tárgyanyag, pásztorművészet – díszítőművészet, hangszerkészítés, népzene, népdalok, népi történetek, ványai szokások megőrzése. Szellemi örökséget hagyott szülőhelyére, amelyet kötelesek vagyunk folyamatosan ápolni, megőrizni és továbbadni. Az elmúlt években megjelent a Kincseink sorozatban életének leírása, CD-lemezen népdalai, népzenéje, szobrot avattunk fel. Dévaványán, hagyományosan minden esztendőben megrendezésre kerül a Kádár Ferenc Népdaléneklési, Népzene- és Néptánc Verseny

 

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája

Kincseink 2. Kádár Ferenc – Kádár Manni: A Kádár család története

Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány,

Dv. 2003. (fekete-fehér nyomat, 16,5x23cm, 70 oldal)

CD-lemez, kazetta (2002)

Kende néprajzi képeslap sorozat

<www.lapozgato.hu>

<www.studiolum.com> <

<www.bereczkimuzeum.gportal.hu>

<http://www.folkmuhely.hu>

<http://www.amkdevavanya.hu/muveszeti-iskola.htm>

 

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

<www.devavanya.hu>

 

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat