Papp kertészet

Határozat: 4/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat „Papp kertészet”
települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Hajdu Ildikó (név)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Hajdu Ildikó

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Hajdu Ildikó

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám: 06-20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Papp kertészet

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A kertészet mezőgazdasági termelő tevékenysége évtizedek óta értéket teremt a településen.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa Eötvös utca 88. és Szeghalmi út vége

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A kertészetet 2002-ben alapította két testvér; Papp Tibor és Papp Csaba. A két fivér németországi munkájuk megtakarított pénzükből kezdték el vállalkozásukat Dévaványán. Nem is terveztek máshol letelepedni, mert azt vallják; hűek a gyökereikhez amit példa képpen látnak szüleiktől és gyermekeinek is hasonló példát mutatnak. A kertészetben a gyerekek is besegítenek a maguk módján. Nem kötelezik őket de a lelkesedés határtalan. Kezdetben egy nyári, illetve két nyári virágokat termeltek, majd ezt kiegészítve cserjék, krizantém, évelők és díszfüvek előállításával is bővítették a palettájukat. Fontosnak tartották, hogy Dévaványán maradjanak és itthon teljenek szorgalmas hétköznapjaik. A szülőktől ajándékba kapott üres földterületen először két fóliasátorral kezdték a gazdálkodást. A területen sem víz, sem áram nem volt, ezért a szomszéd telepről kaptak igen nagy segítséget. Az idő előrehaladtával, sikeresen tudták fejleszteni kertészetüket. A szülők sok munkával segítették fiaikat. Kertészetben termesztett növények egy részét Önkormányzatok számára termelik, de a helyi és környező városok piacait is kiszolgálják. Telephelyen is várják a kedves vásárlókat vásárlóikat. Nagymennyiségű munka található a kertészetben, amit igazságosan megosztanak ki-ki a legjobb tudása szerint végzi. Csaba feladata; az önözés, cseréptöltés, piacozás. Tibor feladata; az áruszállítás, kapcsolattartás, növényvédelem Tibor felesége, Ildikó feladata; a helyi vásárlókkal, ültetéssel, papírmunkával foglalkozik. Tibor; németországi ottléte folyamán kialakított barátságnak köszönhetően, folyamatosan fejlesztik a kertészetet. Földkavarógép, öntözőkocsi, asztalok segítik a munkájukat. A család közel 13 éve biztosítja Balatonfüred részére az egy és két nyári virágokat valamint cserjéket, de több önkormányzattal, kertészeti árudával, céggel is kapcsolatban állnak. A kertészetben a harmadik testvér is alkalmazásban van. József a legidősebb ő az ültetésért, tűzdelésért felelős. További három alkalmazott segíti még a munkát, akiknek a gyomlálás, átültetés, rendrakás a feladatuk.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

A település életében évek óta jelentős szerepet tölt be a vállalkozás, szorgalmukkal példát mutatnak, sikerükben a közösség is osztozik. A település nevének megismerésében is jut szerepük, hiszen hírünket viszik az országban a virágaik által.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): –

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott

„Papp kertészet” javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott ………………………………………, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

…………………………………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.