Mesterségek háza

Határozat: 5/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

Javaslat a Mesterségek háza
települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette: Murányi Magdolna
Dévaványa
(P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Hagyományőrző Nők Egyesülete
2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Varga Istvánné

Név: Varga Istvánné
Levelezési cím: 5510 Dévaványa Kodály Z. u. 2. sz.
Telefonszám: 06/70 943 90 01
E-mail cím: vneolahiren48@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.    A  nemzeti  érték megnevezése: Mesterségek
2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság    □ egészség és életmód    □ épített környezet
X□  ipari és műszaki megoldások    □ kulturális örökség    □ sport
□ természeti környezet    □ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa Kossuth u. 40. sz.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X□  települési    □ tájegységi    □ megyei    □ külhoni magyarság

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása Bereczki Imre gyűjtött.  Nemcsak tárgyakat, hanem levéltári anyagokat, fotókat, visszaemlékezéseket.  Jegyzetelt, fotózott, írt. Tisztelt minden embert, aki valaminek a mestere volt. A mesterségek eszközei, felszerelései, szerszámai dr. Bereczki Imre gyűjteményéből, dévaványai mesteremberek ill. leszármazottaik hagyatékából kerültek ki. Suszter, cipész, csizmadia, ,szabóműhely,  kovácsműhely,  bognár, kerékgyártó, kötélgyártó, köszörűs, késes mesterségek felszerelései láthatók, felsorolva a korabeli mesteremberek neve, a mesterség leírása, bemutatása. A kiállítás és hozzá tartozó írásos anyag  szemléletesen mutatja be az akkor élt emberek életét,  munkáját, a betekintést enged a település akkori társadalmi életébe.
Az állandó kiállítás abban az épületben kapott helyet, ahol Bereczki Imre élt és alkotott, gyűjtötte és lejegyezte az értékeket  hogy megőrízze az utókor számára.

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A gyűjtemény nemcsak a ványai, hanem a sárréti mestereknek is emléket állít. Nemcsak azoknak akiknek a neve itt fel van sorolva, hanem azoknak is akinek nincs, a régieknek, valamint a ma is élő és munkálkodó mestereknek. A gyűjtemény tisztelettel szól munkájukról, mesterségükről ami példa lehet az utókor számára.

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványa Kossuth u. 40.

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
https://damk.hu/muzeum-fo-2/bemutatkozas/

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték, a mesterségeket bemutató írásos anyag, valamint fotó.