Papp Imre mezőgazdasági gépgyűjteménye

Határozat: 2/2017.(II.22.) DTÉBH hat.

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Varga Istvánné

Dévaványa, 2017. 02. 06.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Varga Istvánné

Levelezési cím: 5510 Dévaványa Kodály Z u. 2. sz.

Telefonszám: 06/70 943 90 01

E-mail cím: vneolahiren48@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

oX agrár- és élelmiszergazdaság a egészség és életmód o épített környezet

o ipari és műszaki megoldások c kulturális örökség o sport

a természeti környezet a turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Dévaványa Vásárszél u. 52. sz.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

Xo települési o tájegységi a megyei o külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének

leírása

Papp Imre 1968. 07.08-án született parasztcsalád második gyermekeként.

A család földművelésből, állattenyésztésből tartotta fent magát. Ez volt a munkahely ez adta a megélhetést. Mindig is az önellátásra törekedtek, mindent megtermeltek, előállítottak ami az élelmezésükhöz kellett. Imre ezekkel az alapokkal indult az életbe és családjával a mai napig folytatja mindazt, amit hozott magával.

A mezőgazdaság nem csak életformája. Hűen ragaszkodik annak a múltjához, ami mélyebb érdeklődést is keltett benne. Nem elégedett meg a szüleitől kapott értékek megőrzésével, ápolásával, érdekelte a régmúlt, a mezőgazdaság gépesítésének kezdete. 12 éves volt mikor édesapja megvette az első traktort. Imre ettől kezdve szerelmese lett a gépeknek.

Először, csak érdeklődése kielégítéseként vásárolt meg egy 1925- ből származó MK6 Stabil motort, aztán ez szinte szenvedélyévé vált. Megismerkedett gyűjtőkkel, kutakodott és egymást követték a régi erő és munkagépek az udvaron. Több fajta motor, morzsolók, darálók, szecskázó, szelelő, szivattyúk, többek közt egy 1929-ből származó cséplőgép. Ezek nem csak holt tárgyak az udvaron, ezek a gépek működőképesek.

3. éve minden nyáron egy hagyományőrző nyílt napot tart, amikor beindítja, működteti a gépeket. Lehet látni cséplést a régi cséplőgéppel, morzsolást, szelelést, minden be van mutatva a látogatóknak. Ilyenkor minden érdeklődőt szeretettel vár. A látogatókat megvendégeli a gulyáságyúban főtt gulyáslevessel, pörkölttel, kemencében sült kenyérrel, kaláccsal.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Tevékenységében önkéntes segítői vannak, gyűjtőkkel tart kapcsolatot, részt vesz az ilyen irányú bemutatókon, találkozókon, ő maga is kiállítja gyűjteménye egy-egy darabját.

Gyűjteménye nemcsak azért képvisel értéket mert egyes darabjai már kuriózumok, szinte muzeális értékek. Ertékét az is növeli, hogy a gyűjteményét az emberi kapcsolatok kialakítására, — erősítrésére használja.  Közösségformáló,  közösségfejlesztő hatása is vitathatatlan.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A gyűjtemény darabjai: (2016. jan.)

-Mk 6 Hoffer;

-Schvarcz Stabil motor gyártási év 1925;

-Benz spol Cseh gyártmányú Cséplőgép gyártási év 1929;

-Mia Motor Magyar gyártmányú Stabil motor gyártási év 1955 -1960 ezekből van 3 db;

-Német gyártmányú stabil motor 2- db gyártási év 1958;

-Csepel tűzoltó szívagyú gyártási év 1962;

-különböző gyártmányú kis motorok;

-Hoffer Schvarcz kukorica morzsolók 3- db gyártási év kb 1900;

-kalmár rosta;

-Amerikai cséplőgép köszörű gyártási év 1920;

– apróbb kézi szerszámok az 1800 -1900-as évekből.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- dokumentációja

Egy fotó és egy videó a gépekről és működésükről

2. A Htv. I. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat