Kónya András fegyverkovács tevékenysége

Határozat: 2/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat
„Kónya András fegyverkovács tevékenysége ”
települési/tájegységi/ágazati[1]
értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Hajdu Ildikó

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Hajdu Ildikó

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám: 20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Kónya András fegyverkovács tevékenysége

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A fémművesség ezen ága településünk kézművességének egyik különleges értéke.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 48.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A fegyverkovács szakmáról:

A szerszámhasználattal egy időben kezdtek az emberek fegyvereket készíteni. Főleg vadászfegyvereket. A fémek használatával természetesen egyidős a fegyverkovács szakma, amely a vaskortól önállósult, így már egyéb eszközöket nem készítettek.

            A népvándorlás korára már egyes műhelyek hihetetlen minőségben voltak képesek acélt és ebből fegyvereket gyártani. Később a középkorban szétágazott a szakma, a lőporos fegyverekkel kifejlődött a fegyverlakatos szakág is.

Kónya András 2011-ben került a budapesti Jeges András fegyverkovács és restaurátor műhelyébe – ő és barátai támasztották fel e kihalt szakmát -, ahol 4 éven keresztül tanulta az alapokat. A szakma olyan kalandos és sokrétű, hogy azóta is tanul. Sok évvel ezelőtt az Egri Csillagok filmforgatásához kellet fegyvereket készíteniük, majd a Visegrádi Palotajátékok rendezvényhez. 

            A tanuló évek után önállósította magát. A szakterülete a népvándorlás korától az iparosodás koráig terjed. Készít ütő-, vágó-, és szúrófegyvereket. Ezeket hagyományőrzők és gyűjtők rendelik tőle.

            A fegyverlakatos szakágban keréklakatos lőfegyvereket és azok szerkezeteit készíti és restaurál, gyűjtők és múzeumok számára. A műhelyében szokott látogatókat is fogadni, iskolás csoportok is készíthetnek maguknak nyílhegyeket a segítségével.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

A fegyverkovács mesterség nem hagyományos, nagy múltú a településünkön, azonban a tősgyökeres dévaványai, Kónya András tevékenységével az utóbbi évtizedben gazdagítja és színesíti a települést bemutató kiállításokat, rendezvényeinket, gyermekfoglalkozásainkat, de fém restaurátor szaktudásával a helytörténeti gyűjtemény szakmai munkáját is segíti.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott „Kónya András fegyverkovács tevékenysége” javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott ………………………………………, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.