Hagyományőrző Nők Egyesülete

Határozat: 14/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat a
„Hagyományőrző Nők Egyesülete”

települési/tájegységi/ágazati[1]

értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

Varga Istvánné (név)

……………………………………………………. (aláírás)

Dévaványa, …………………………………………. (település, dátum)

(P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kürti Ignácné

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Kürti Ignácné

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Szederkert u. 18.

Telefonszám: 06-70/613-90-81

E-mail cím: krimi2004@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Hagyományőrző Nők Egyesülete

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A Hagyományőrző Nők Egyesülete a település kulturális életének fontos szereplője.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa, Kossuth L. u. 11.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Értéktár Bizottság  

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

Egyesületünk 1998 óta működik a településen. 2012-ig egy megyei szervezet tagszervezeteként, 2013-ban önállósultunk. Egyesületünket Hagyományőrző Nők Egyesülete néven jegyezte be a Gyulai Törvényszék.

            Tevékeny résztvevői vagyunk a város életének, de nemcsak városi programokban veszünk részt. Magunk is szervezünk programokat, hagyományteremtő céllal kulturális rendezvényeket, együttműködve más civil szervezetekkel, intézményekkel.

Legfontosabb területek, ahol kifejtjük tevékenységünket:

Civil érdekképviselet:

            Az évek folyamán több TÁMOP-os programnak voltunk résztvevői:

– pályázatírói, projektvezetési, adminisztrációs, számítógép kezelői és felhasználói, honlapkészítői, pályára segítő képzések, tanfolyamok,

– rendszeresen részt veszünk a Közösségfejlesztők Békés megyei Egyesülete, a Körös Sárréti Civil Szervezetek Szövetsége által szervezett továbbképzéseken, tréningeken, fórumokon, rendezvényeken.

Kulturális és közösséget összetartó tevékenységeink:

– hazai és erdélyi kirándulások,

– kapcsolattartás testvérszervezeteinkkel, települési, kistérségi, megyei és országos civil szervezetekkel (település civil szervezetei, Nők a Holnapért Alapítvány országos szervezet, Közösségfejlesztők Békés megyei Egyesülete, Körös-Sárréti Civil Szervezetek Szövetsége)

– színházlátogatás,

– különböző közhasznú akciókba való részvétel (Te szedd, Autómentes nap, faültetés)

– városi programokon való aktív részvétel, színesítve ezeket egy-egy saját programmal (régi családi fotók kiállítása, megemlékezés neves elődeinkről, régi paraszti ételek főzéssel, bemutatóval, kóstolóval, stb.).

2011-ben Egyesületünk profilt váltott. Fő feladataink közt szerepelt – szerepel – hagyományaink, a paraszti élettel kapcsolatos szokások őrzése, kulturális hagyományaink ápolása, továbbadása, élővé válása.

            Új hagyomány teremtése volt a célunk. A KÁDÁR FERENC NÉPDAL ÉNEKLÉSI VERSENY elindításával, civil összefogással, egy olyan városi kulturális program megrendezésére került sor, melyet nem csak a település lakóinak ajánlottunk ki, hanem lehetőséget adtunk a környező településeknek (kistérség, megye, régió kulturális csoportjainak) is  hogy bekapcsolódhassanak. Időközben ez a kulturális esemény országos, sőt határon túlmutató rendezvénnyé vált.

             2013-tól a FOLKMŰHELY egyesülettel közösen, több civil szervezet bevonásával, a Képviselő Testület támogatásával valósul meg a program. A szakmai szervezést a dévaványai FOLKMŰHELY Egyesület vette át, mi, a Hagyományőrző Nők Egyesülete a vendégfogadás, vendéglátás területén jeleskedünk. Az idei évben ez a rendezvény már 2 napos országos hírű fesztivállá szélesedett, hagyományszerűen december első hét végéjén, december 6 – 7 -én kerül megrendezésre.

            Másik fő profilunk a gasztronómiai hagyományok, szokások megőrzése, felelevenítése, továbbadása.

            A cirokszárra tekert kürtöskalácsunk a közösen főzött szilvalekvárral készült kifli már nem csak a városi rendezvényeken, hanem a környező és távolabbi települések rendezvényein is sikert aratott. Egyre több felé hívnak bennünket, több helyen már visszatérő vendégek vagyunk. A frissen sült kürtös kalács ízével, illatával, ízléses dekorációnkkal, népies jellegű kékfestő egyenruhánkban, az Egyesületünk logójával díszített fehér kötőnkben minden rendezvény üde színfoltját képezik a dévaványai hagyományőrző asszonyok.

            A Betakarítási ünnepen elődeink ételeit főztük és kínáltuk. Puliszka, köleskása, hajdina kása, lencse,  zöldségfélék, sütőtökből készült ételeket kóstolhattak  nálunk a látogatók. A kötött galuskát ott helyben készítettük, a belőle főtt levesünkkel a főzőversenyen 3. helyezést értünk el.

2014-ben bővítettük tevékenységi körünket:

– A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény igazgatója, a falusi vendéglátó szakiskolásai és a szakoktató tanárnői együttműködésre kértek bennünket. Feladatunk, hogy segítsük bevezetni a tanulókat a sütés-főzés rejtelmeibe, ismerkedjenk meg hagyományainkkal, régi szokásokkal, egyáltalán a sütés-főzéssel, vendéglátással járó feladatokkal, az előkészítéssel, utómunkálatokkal. Programjainkra meghívjuk a tanulókat, tevékenyen részt vesznek a közösségünk életében

– Kezdeményeztük Dévaványa Város Képviselő Testületénél a Települési Értéktár létrehozását.  Tevékeny részesei vagyunk az Értéktár Bizottság munkájának.

– Hagyományteremtő céllal régi szokásokat elevenítünk fel, programot indítunk útjára több civil szervezet és kulturális intézmény bevonásával, segítségével: RETRO majális, Nácsa János népművészet mestere emlékestje, kenyérsütés.

– Környező és távolabbi településeken is bemutatjuk e vidékre jellemző cirokszárra tekert kürtöskalács és házi szilvalekváros kifli készítését, sütését. De készítünk mézesfigurákat is, legfrissebb ajánlatunk Nagymama krumplis pogácsája. Részt veszünk különböző rendezvényeken, városnapokon, fesztiválokon.

2018 júliusában Angliába kaptunk meghívást,  London mellett egy farmon, magyar napokon sütöttünk, főztünk, kolbászt készítettünk. 2 hetet töltöttünk Londonban, vendéglátónk 2 nap londoni városnézésre invitált bennünket.

2019-ben a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése „KÖZÖSSÉGÉRT DÍJ” kitüntetést adományozta egyesületünknek a Békés megyei identitást erősítő, közösséget építő, a megyei környezetet szépítő kiemelkedő tevékenységünkért.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Identitást erősítő, közösségépítő, környezetünket építő, a település kulturális életében tevékenyen részt vevő, azt pozitívan alakító, hagyományőrző tevékenységük hozzájárul a város megismerésének, elismertségének növeléséhez, a település megtartó erejéhez.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): Békés Megyei Hírlap 2021. július/augusztus/szeptember.

KSTV – Sárréti betyáros: Kakaspörkölt bográcsban dévaványai ízek alapján:

KSTV – Sárréti betyáros – Cirokszárra tekert kürtöskalács, szilvalekváros háromszög:

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott „Hagyományőrző Nők Egyesülete” c. javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott Kürti Ignácné hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. ……………………

………………………………………………

javaslattevő aláírása