Dévaványaiak Világtalálkozója

Határozat: 13/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

 

Javaslat a „Dévaványaiak Világtalálkozója”

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

DÁMK

…………………………………………………….

Dévaványa, 2015. január 15.

 

 1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 2. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK
 3. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:    Somogyi Erzsébet

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20.

Telefonszám: 66/585-090

E-mail cím:     konyvtar@devavanya.hu

 

 1. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
 2. A nemzeti érték megnevezése „Dévaványaiak Világtalálkozója

 

 1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus és vendéglátás

 

 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Dévaványa

 

 1. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság

 

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

2000-ben került megszervezésre első alkalommal a Dévaványaiak Világtalálkozója. Akkor kétnapos rendezvénysorozat keretében találkozhattak a településen élők a Dévaványáról elszármazottakkal. A találkozó nagy sikere alapján a szervezők és a résztvevők úgy határoztak, hogy hagyományteremtő céllal három évente kerüljön megrendezésre a világtalálkozó.

Az eseményre azóta az elmúlt években mind több egykori dévaványai lakos, vagy a településhez valamilyen módon kötődő érdeklődő látogatott el. A rendező városi önkormányzat évről évre színesebb programokkal igyekszik mind felejthetetlenebbé tenni a haza látogatás élményét és a helyben lakók szórakozását.

 

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A világtalálkozó azzal a céllal jött létre, hogy akit másfelé vitt a sorsa ilyenképpen is kapcsolatban maradhasson a szülőföldjével. A találkozó alkalmat ad a részt vevőknek – a hazatérőknek és az itt élőknek egyaránt – arra, hogy felidézzék a múltat, őrizzék emlékeiket és tovább adják hagyományaikat. A hazatérők a találkozó alkalmával megismerkedhetnek a mai Dévaványával.

 

 

 

 

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A Dévaványai Hírlap 2009/júliusi különszáma

<http://www.devavanya.hu/index.php?module=news&action=list&fname=hirlap_2009#MIDDLE>

 

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- dokumentációja
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat