Hímzőkör

Határozat: 3/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

 

Javaslat a

Dévaványai Hímző kör – Kézműves Klub

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

Dévaványai Általános Művelődési Központ

Balogh Aranka

……………….

Dévaványa 2015.02.17.

 1. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

DÁMK Művelődési Ház

 1. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Név: Balogh Aranka

Levelezési cím: 5510 Dévaványa gyöngy u 8.

Telefonszám: 66/483-051

E-mail cím: amkmuvhaz@gmail.com

 1. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
 2. A nemzeti érték megnevezése:

Dévaványai Hímző kör – Kézműves Klub

 1. A Nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

x kulturális örökség

 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa
 2. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

x települési

 1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A dévaványai Hímző kör több mint harminc éves múltra tekint vissza. Anno Schwalm Gyula az akkori művelődési ház vezető jóvoltából, illetve felhívására alakult a kör, közel 30 fővel. Azt a korosztályt és ez irányban érdeklődőket célozta meg, akik heti egyszeri alkalommal szívesen jártak a klubba, a hímzés, kézimunkázás, az új ismeretek megszerzése céljából. A klubtagok maguk közül választottak vezetőt, akinek segítségével egy-egy kiállításra (akár helyi, akár környező településen lévőre) eljuttatták alkotásaikat, részt vettek tanulmányutakon, kirándulásokon.pl. Mezőkövesd, Hollókő, Békéscsaba, Szarvas, Mezőtúr. Anyagot, eszközöket cseréltek, tapasztalatokat osztottak meg egymás között és nem utolsó sorban információkat. Az anyagokat drukkolták, hogy egységes és a táj jellegű hímzésnek megfelelő legyen elkészítve. Alkalmanként hívtak más településről szakembert, akitől tanultak. Az elhalálozott, megöregedett tagok helyett az évek során nem jöttek viszont új tagok. A felgyorsult életritmusnak köszönhetően, egyre kevesebben szánnak időt e tevékenységekre. A hétköznapokon a nők a munkahelyről sietnek haza, család, háztartási teendők végzésére.

A kézimunkázáshoz idő kell, méghozzá türelemmel, szeretettel kell hozzáfogni, úgy hogy abból a maximumot lehessen kihozni.

Az elmúlt év végén meghirdetésre került, hogy egy új kézműves klub kezdi meg lendületes munkáját, a régi tagok bevonásával, közreműködésével, új technikák, kézművesség elsajátításával. Jöttek érdeklődők (köszönhető ez az interneten történő felhívásnak is) a fiatalabb korosztályból is. Zárt csoportot hoztak létre, melyen belül az üzenetek és információk csak a tagok körében olvasható.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A szakkörbe, illetve klubba való tartozással minden egyes személy fontosnak érezheti magát, hiszen számítanak rá, várják az általa készített anyagot. Célul tűzték ki, hogy a tagok közül az országos XVI. Élő népművészet kiállításon is részt vesznek és bemutatják alkotásaikat. Továbbá átörökítik a nagyszüleiktől, az idős tagoktól tanultakat, a fiatal generáció részére. Így a békési, szarvasi, komádi stb. hímzésmintákat. Bemutatkoznak a városi rendezvényeken, ezzel is emelve azok színvonalát.

 1. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:

DÁMK Hímző kör tagjai

 1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.devavanya.hu

III. MELLÉKLETEK

 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja.
 2. A Htv. 1.§ (1) bekezdés j pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek.
 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.