Szőnyegszövés múltja és jelene Dévaványán

Határozat: 3/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat a „Szőnyegszövés múltja és jelene Dévaványán”

települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Hajdu Ildikó


I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Hajdu Ildikó

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám: 20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: „Szőnyegszövés múltja és jelene Dévaványán”

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A település egykori háziiparához kapcsolódóan nagy helytörténeti jelentőségű.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 5510 Dévaványa, Hajós u. 22.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

SZŐNYEGSZÖVÉS

A szövés- természetes, és később már műszálas anyagok szőnyeggé, más használati és díszítő tárgyakká való összedolgozása – ősi mesterség. A szövőszékek külalakja, működtetési rendszere az évszázadok során és vidékenként változott ugyan, de a szövés alapelve napjainkban is ugyanaz.

A szövőszéken vízszintesen (perzsaszőnyeg szövőszéken függőlegesen) futó felvetőszálak közé kell befűzni (perzsaszőnyegeknél rácsomózni) a leszövőszálat, soronként haladva. Így készül a szőnyeg.

Már a felvetőszálak sűrűségétől, a szövőanyagok fajtájától függően is más-más karakterű szövetek készíthetők, de a színösszeállítás, a minták elhelyezése, formája révén a variációk sora szinte végtelen. És végtelen az idő is, ahonnan elindult ez a munka. Pénelopé 20 évig várta haza a férjét, Odüsszeuszt, addig egy szőni való takaróra hivatkozva tartotta távol hívatlan kérőit. Éjjel visszabontotta a megszőtt darabot, nappal újrakezdte. És Odüsszeusz hazatért.  Szőnyeget szőni remény. Az volt a mitológiai Istenek korában, és az ma is.

Dévaványán régen sok háznál szőtték – néhol egész családok is – a rongyszőnyeget. Ahogy a nevében is benne van, szó szerint rongyból készült. Használaton kívüli, már kinőtt, elszakadt, elkopott ruhákat ollóval csíkokra vágták, a darabokat összevarrták. A hosszú csíkokat felgombolyították.

Aki nem maga készítette a szőttest, vitte a szövőasszonyokhoz, ott az anyagot vetélőre tekerték, így szőtték a tarka rongyszőnyegeket. Volt, aki sok-sok métert egyben leszőtt, azt a szövőszékről levágta, kívánt méretűre elszabdalva a hosszú szőttest, kevés anyagot lebontva róla, elkötötte rojtokkal. Más a felvetőszálakból is csak annyit kötözött fel a hengerre, hogy egy adott méretű szőnyegnek elég legyen. Utána újra felvetőt kötözött fel. Általános volt akkoriban, hogy segítség nélkül végezték ezeket a műveleteket, ma már gépekkel vetik fel a hengerre az akár több száz méter felvetőszálat. A rongyok anyaga és minősége is más.

A 20. század közepén alakult egy háziipari szövetkezet, itt foglalkoztak szőnyegszövéssel. Előbb az Árpád utcán, később a Lenin utcai (ma Eötvös utca) üzemben, egy patinás nagy épületben. A békéscsabai központi üzem a megyében több településre helyezett ki részlegeket, a dévaványai mindig a legnagyobbak közé tartozott. Kezdetben kézi csomózású perzsa szőnyegek is készültek itt, később már csak a torontáli. A szőnyegek alapanyaga túlnyomó többségében a természetes gyapjú. Megrendelői között németországi, olaszországi és más külföldi szőnyegkereskedők voltak és vannak. A dévaványai „Szövőde” ma is működik.

A szőnyegszövés a legkreatívabb kézműves mesterségek egyike. Akinek egyszer a kezéhez, szívéhez nőtt, azt nem engedi el többet.  „Ismerem én már mindig, sort a sorban, mit bánom én, hogy végig szolga voltam…..” Egy amatőr írónak kezdő sorai ezek. Talán nem véletlen, hogy úgy fonódnak össze a szavak is, mint színes szálak a szőttesben.

Dévaványán több ember foglalkozik egyénileg, otthon a szőnyegszövéssel. 2014 óta üzemel az önkormányzat által működtetett rongyszőnyegszövő, mint helyi sajátosságra épülő munka. A napjainkban újra divatos rongyszőnyegek hagyományos és modern, egyszerű és mintás kivitelben egyaránt megtalálhatók itt. Készleten lévő szőnyegek mindig vannak, de a rendelkezésre álló alapanyagokból rendelni is lehet.  Dévaványán szép múltja és ígéretes jövője van a szőnyegszövésnek. Erre nagyon nagy szükség van. A világ kapkodva próbálja összeszedni szétszórt értékeit.

A szövés összehangol és megnyugtat. Legyen szó álmokról vagy szőnyegekről. Legyen szó fiatalokról vagy idősekről.  Részlet Pilinszki János Csönd és közelség című könyvéből:  „Szépek a fiatalok, de az öregek szebbek.”- írta Walt Whitman arról a különös belső szépségről, mely az öregasszonyok töredezett alakját beragyogja. A világ telve van ilyen nagyon csendes szépséggel.  A nagyvárosok árnyékában és lármájában, észrevétlen, öregasszonyok élnek, fáradhatatlan türelemben és munkában; csendes tevékenység az övék, mint a gépek között a szövőszéké.” 

Varga Lászlóné

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

Egy hagyományos, Dévaványán a régi időkre visszanyúlóan folyamatosan jelen lévő tevékenységről van szó. Napjainkban is használati tárgyak készülnek a szövőszékeken, egyszerűtől a művészi kivitelű munkákig. Településünk hírnevét viszik a vásárlók más településekre is. A ványai szövöde történetének megőrzése, a mesterség továbbéltetése fontos feladatunk.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): –

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott  „Szőnyegszövés múltja és jelene” Dévaványán javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott Hajdu Ildikó, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.