Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesülete

Határozat: 13/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat
„DÉVAVÁNYAI VOX HUMANA KÓRUS EGYESÜLETE”

települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:  KÜRTI IGNÁCNÉ

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: KÜRTI IGNÁCNÉ

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: KÜRTI IGNÁCNÉ

Levelezési cím: 5510 DÉVAVÁNYA SZEDERKERT utca 18.

Telefonszám:+36/70/613-9081

E-mail cím: krimi2004@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: DÉVAVÁNYAI VOX HUMANA KÓRUS EGYESÜLETE

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[1]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A kórusmuzsika és a kóruséneklés a zenei kultúra fontos része, amelyet tovább kell örökítenünk utódainknak.     3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[2]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: DÉVAVÁNYA, Gyöngy utca 6-8.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A kórus 2001 októberében alakult, műkedvelőkből. Kezdetben egyszólamú illetve könnyebb kétszólamú, egynemű karokra írt művek átirataival foglalkoztunk. Lelkes kitartó munkánknak köszönhető, hogy a város falain kívüli rendezvényeken is be tudtunk mutatkozni. Megyei fesztiválokon, versenyeken első helyezéseket, valamint elismerő szakmai értékeléseket kaptunk.

2005 áprilisában a Budapesti Olasz Intézetben énekeltünk, ahol mind magyar, mind olasz részről elismerő kritikákat kaptunk.

2006-ban volt szerencsénk a varsói nemzetközi kórusversenyen is részt venni, ahonnan elismerő oklevéllel és felejthetetlen élményekkel tértünk haza. 

2007 tavaszán a KÓTA által szervezett Kórusok Országos Minősítőjén arany fokozatban részesültünk, valamint megkaptuk Békés város különdíját is.

Egyházzenei találkozón vettünk részt 2008-ban Szentesen, 2011-ben Békéscsabán. 2011 márciusában Kiskunfélegyházán voltunk tavaszváró koncerten a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületének meghívására.

A Budapesti Arco Kamarazenekarral, amely legutóbb 2013. szeptember 28-án volt, valamint a Szarvasi Kamarazenekarral is volt alkalmunk már együtt zenélni kisebb oratóriumi műveket műsorra tűzni, valamint énekeltünk a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral, Somogyi Tóth Dániel karmester vezetésével. 

2012. május 19-én, Békéscsabán az „Éneklő Magyarország” kórusminősítő hangversenyen Gálakórus minősítést szereztünk.  2012. október 19-én, Békéscsabán „Békés Megyéért” kitüntetést vette át kórusunk a közösségért, a kulturális és művészeti élet területén végzett tevékenységünk elismeréseként.

2010. július 2-án megrendeztük az I. Dévaványai Kórustalálkozót, melyen négy kórus vett részt. 2011. október 29-én, a II. Dévaványai Kórustalálkozót, amelyen hat, 2012. október 20-án pedig a III. Dévaványai Kórustalálkozót, melyen öt kórus vett részt.

A 2013-as év programjai között szerepelt a Makói Városi Vegyeskar 35 éves jubileumi rendezvénye, melyen október 28-án vettünk részt.  Az Aranyvasárnapi koncertünkkel, mint minden évben, igyekszünk tartalmasabbá tenni a lakosok ünnepre való készülődését.

2014. november 29-30-án erdélyi meghívásoknak tettünk eleget. Kolozsváron és Torockón „Adventi áhítat a kórusmuzsikában és a népzenében” címmel, Adventi hangversennyel kedveskedtünk az ott élő magyaroknak. 2015. november 27-én, Nagyváradon Adventi kórustalálkozón vettünk részt.

Egyik legfontosabb célként fogalmaztuk meg, a kórusmuzsika, az együtt éneklés, a zene szeretetének közvetítését, megszerettetését a fiatalokkal, mellyel alakíthatjuk helyes értékrendjüket, elősegíthetjük személyiség fejlődésüket. Kapcsolódva a kórus tevékenységébe, megtapasztalhatják az együtt éneklés által maguknak és másoknak nyújtott örömszerzést.

További céljainkat az alábbiakban fogalmaztuk meg:

– Szakmai tapasztalatok, gondolatok cseréje, célok, tervek, javaslatok megfogalmazása.

– Énekelni szerető egyének részére új ismeretségek, barátságok kialakítása az együtt éneklés kapcsán.

– A zene, az éneklés megszerettetése, szívet-lelket gazdagító, gyógyító erejének közvetítése a közönség felé.

– Célként határoztuk meg, határon túli kórusokkal való kapcsolat kiépítését, akik hasonló tevékenységet folytatnak, hasonló célokat fogalmaztak meg maguknak.

A Dévaványai Vox Humana Kórus, mint egyesület, az alapszabályunkban célként fektettük le a kultúra, a zeneművészet, a kórusmuzsika szépségeinek, értékeinek közvetítését, megszerettetését az emberekkel. Együttműködünk hasonló kórusokkal, zenekarokkal, települési önkormányzatokkal, egyházakkal és más területeken működő civil szervezetekkel.

Küldetésünknek tartjuk a zene, a kórusmuzsika értékeinek, szépségeinek a lelki feltöltődésben betöltött szerepének közvetítését az emberek felé. Műsoraink illeszkednek Dévaványa város önkormányzatának városi rendezvényeibe. A Dévaványaiak Világtalálkozóján hangversennyel köszöntjük a haza látogató volt dévaványaiakat.

2021. október 15-én első alkalommal rendeztünk hangversenyt a dévaványai új Városházán, „Városházi esték” címmel. Az Aranyvasárnapi koncertjeinkkel hozzá járulunk a lakosság ünnepre való lelki ráhangolódásához.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: A VOX HUMANA KÓRUS fontos szereplője, résztvevője a település, Dévaványa kulturális életének. A városi rendezvényeknek rendszeres fellépője. A fellépések célja a zenei élmény nyújtásán túl, a kórusmuzsika közvetítése, megismertetése, megszerettetése és az együtt éneklés élményét nyújtani az emberek felé.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): –

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ………………………………. napján benyújtott

DÉVAVÁNYAI VOX HUMANA KÓRUS EGYESÜLETE javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott ………………………………………, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[2] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.