„Kincseink” helytörténeti kiadvány sorozat

Határozat: 11/2022.(V.24.) DTÉBH hat.

Javaslat a
„”Kincseink” helytörténeti kiadvány sorozat”
települési/tájegységi/ágazati[1] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Hajdu Ildikó

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Hajdu Ildikó

Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.

Telefonszám: 20/492-10-38

E-mail cím: devavanyaimuzeum@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: „Kincseink” helytörténeti kiadvány sorozat.

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:[2]:

agrár- és élelmiszergazdaságegészség és életmódépített környezet
ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségsport
természeti környezetturizmus és vendéglátás 
a szakterületi besorolás indokolása: A kiadványokból az egyének életútján keresztül a település múltjáról is értékes információkat kaphat az olvasó.   3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:   igen   amely nemzetiség:[3]   nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa, Széchenyi u. 8.

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

településitájegységiágazati
    amely értéktár neve: Dévaványai Települési Értéktár  

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

Bereczki Imre hagyatékából, termékeny munkáját összefoglaló és egyben azt tovább éltető és tápláló szervezetként jött létre 2001 februárjában a Múzeumpártoló Közhasznú Közalapítvány, melynek egyik célja a település kulturális értékeinek kiadványokban való megjelentetése. Az alapítvány gondozásában megjelenő Kincseink sorozatban ványai családok történetéről, egyéni élettörténetekről, vagyis a régi ványai emberek életéről olvashat az érdeklődő. A legújabb, 2020-ban megjelent kötet forráskiadvány, a történeti dokumentum gyűjteményből ad ízelítőt a kutatni vágyók számára.

Kincseink 1. 2003

Südi Lászlóné: Ki volt a fáradhatatlan ember? Bereczki Imre életének útjai

Hajdú József: Bereczki Imre élete és munkássága

Kincseink 2. 2003.

Kádár Ferenc-Kádár Manni: A Kádár család története – Kádár Ferenc népzenész, a Lehel kürt megszólaltatója

Kincseink 3. 2004.

Nagy Lajos: Családom története 1832-2003

Hajasné Varga Irén: Ahol a gyökerek az ágakhoz érnek – a dévaványai Marsi család története

Havancsák Ferenc: Életem története 1926-tól napjainkig – egy kereskedő visszaemlékezései.

Szarka Elemér: A Szarka család története

Kincseink 4. 2005

Saly Sándor: Édesapám kovácsmesterségének története

Diós Henrietta: Dr. Sántha Lajos élettörténete

Máté Lászlóné Bíró Julianna: Máté László családjának története

Faragó Balázs: A Fekete család története

Kincseink 5. 2006.

L. Papp Zsigmondné (Marcsa Lenke) visszaemlékezései

Szabó Imre: Szabó Imre kéményseprő élete

D. Tóth Sándor: Családunk története

Kincseink 6. 2009

L. Papp Zsigmondné: A dévaványai emberek életének alakulása 1850-től napjainkig

Hajasné Varga Irén: Elődeink nyomában

Kincsink 7. 2015.

L. Papp Zsigmondné: Életsorsok

D. Nagy András: Családtörténet

Nagy Lajos: Emlékek és hagyományok

Kincseink 8. 2020.

Négy levélváltás. Húsz év Bereczki Imre leveleinek tükrében. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény forráskiadványai.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:

A kiadványsorozat jelentős – és bárki által elérhető tárháza településünk helytörténetének, szellemi hagyományainak. Egyéni életutakon keresztül, gyakran néprajzi interjúkhoz hasonló pontossággal kaphatunk általuk információkat. A forráskiadvány – mint a levéltári – történeti dokumentációs anyag részlete, szintén nyilvánosan, szélesebb körben ismertetheti meg annak tudományos jelentőségét.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források): https://damk.hu/muzeum-fo-2/kiadvanyaink/

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
  3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
  4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

1. MELLÉKLET

3.-4.  MELLÉKLET

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

a Dévaványai Értéktár Bizottság számára 2022. ……………………………. napján benyújtott

„”Kincseink” helytörténeti kiadvány sorozat” felvételére beadott javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozóan.

Alulírott Hajdu Ildikó, hozzájárulok az általam benyújtott javaslat illetve a csatoltan benyújtott mellékletek tartalmának kezeléséhez, nyilvános közléséhez, honlapon való megjelenéséhez, népszerűsítő célra történő felhasználásához.

Továbbá nyilatkozom, hogy az általam felhasznált, nem saját készítésű dokumentumok vonatkozásában azok tulajdonosa hozzájárult az anyag térítésmentes, szabad felhasználásához, mind adminisztráció, nyilvánosságra hozatal, archiválás tekintetében.

Dévaványa, 2022. …………………………….

javaslattevő aláírása


[1] Kérjük, húzza alá a megfelelőt.

[2] Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

[3] Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.