Dr. Papp Jenő munkássága

Határozat: 2/2017.(II.22.) DTÉBH hat.

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette: Turiné Mikó Éva

Dévaványa, 2015. november 30.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

Turiné Mikó Éva

 1.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:                            Turiné Mikó Éva

Levelezési cím:           5510 Dévaványa, Kígyó utca 11.

Telefonszám:              06-20-973-6619

E-mail cím:                 eva.deva@freemail.hu

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

 1.  A nemzeti érték megnevezése

Dr. Papp Jenő munkássága

 1.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 o agrár- és élelmiszergazdaságo egészség és életmódo épített környezet
 o ipari és műszaki megoldásokkulturális örökségo sport
 o természeti környezeto turizmus 
 1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
 1.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 településio tájegységio megyeio külhoni magyarság
 1.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Dr. Papp Jenő 1890-ben Dévaványán született. A Kisújszállási gimnázium elvégzése után Budapestre ment, ahol orvosi diplomát szerzett. 1922-ben hazajött Dévaványára, hogy községe népének szolgálatára álljon. 1924-töl községi orvos, 1933-tól a Dévaványai Hírlap felelős szerkesztője és kiadója 1938-ig, korai haláláig. Dr. Papp Jenő Dévaványa szülöttje, célja volt munkásságával Dévaványa község előbbre jutását, egészségügyi helyzetének javítását elősegíteni.

 1. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Dr. Papp Jenő céljául tűzte ki Dévaványa közegészségügyi állapotának javítását. Ki kellett irtani azt a rengeteg tudatlanságot, babonát, kuruzslást, ami akkortájt a községben uralkodott, hogy addig minden évben számtalan áldozatot szedő járványokat meglehessen fékezni. Ezt a tisztító munkát nem erőszakkal, hanem a megértés, a meggyőzés és szeretett eszközeivel hajtotta végre. Dr. Papp Jenő fáradságos küzdelmének meg is lett az eredménye, Dévaványa közegészségügyi helyzete állandóan javult. Dr. Papp Jenőnek a község közegészségügyének megjavítása érdekében készített munkája felsorakoztatta azokat az egészségvédelmi intézményeket, amelyekre Dévaványa községében feltétlenül szükség van. Pl: szülőotthon, egészségház, községi szegényház, járványkórház újjá építése, a piactér rendezése. A Kunhegyesi 1937-es egészségügyi kiállításon Dr. Papp Jenő munkájáról a hivatalos körök is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak. Felvilágosító munkájának kiváló eszköze volt a Dévaványai Hírlap hasábjai. Magyarországon a Dévaványai Hírlap volt az első politikai hetilap, mely állandó rovatot nyitott a népegészségügynek is. Dr. Papp Jenő felismerte és vállalkozott a nehéz, de előbb-utóbb elismerésre találó úttörő munkára. 1913-ban belső munkatársa volt a Sepsi Zsigmond helybeli nyomdász által szerkesztett „Dévaványa”-nak. 1933 november 26-án jelenik meg A Dévaványai Hírlap első példánya. Dr. Papp Jenő féltő gonddal vigyázott, hogy a lapja a vidéki hírlapok között első helyen álló illusztris nívóját megtartsa. A Dévaványai Hírlapban Asztalos Bálint névvel megjelent versei igen mély érzésű, lírikust mutatnak be. Dr. Papp Jenő széles látókörű felvilágosult orvos volt, akinek a munkássága, egészségügyi közszolgálata, orvosi hivatásának gyakorlása, közéleti tevékenysége ma is példa értékű. Dr. Papp Jenő Dévaványa szülöttje, célja volt munkásságával Dévaványa község előbbre jutását, egészségügyi helyzetének javítását elősegíteni.  Dr. Papp Jenő városunk történetébe olyan betűkkel írta be a nevét, amely kiállja az idő próbáját és örökre megőrzik emlékét.

 1.  A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
 • Válogatás cikkbibliográfia a Dévaványai Hírlap 1933 – 1938. évi számaiból
 • Dévaványa 1913, 1. évfolyam 2. szám  / 1913.01.19.
 • Paraszt Írás / A Dévaványai Hírlap melléklete / 7. szám 1934.11.11.
 • Somogyi Erzsébet: In memoriam Dr. Papp Jenő / Dévaványai Hírlap, 2013. 24. évfolyam 7. szám
 • L. Papp Zsigmondné: Életsorsok / 2015
 • Békési Élet / 22 évfolyam 4. szám / 1987
 • L. Papp Zsigmondné elbeszélése alapján / 2015.11.20.
 • Dévaványa a korabeli sajtó tükrében : Válogatott cikkbibliográfia a Dévaványai Hírlap 1933-34. évi számaiból / Somogyi Erzsébet. – Dévaványa, 2008.
 1.  A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: