Ványai népviselet

Ványai népviselet2 retusHatározat: 12/2015.(II.18.) DTÉBH hat.

„Ványai népviselet”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
DÁMK
……………………………………………………. (aláírás)
Dévaványa, 2015. 01. 15. (P. H.)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: DÁMK
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Burainé Murányi Magdolna
Levelezési cím: Dévaványa, Árpád u. 20.
Telefonszám: 66/585-090
E-mail cím: konyvtar@devavanya.hu

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: ványai népviselet – pásztor, paraszt, parasztpolgár
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Dévaványa

4.Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Dévaványán élők foglalkozása a XIX. sz. végéig elsősorban pásztorkodás volt. Pásztorviselet – férfi – legfontosabb darabjai: hosszú bőgatya, fehér, borjúszájú ing (rövid v. hosszú derekú); zsírosgatya (juhtejbe mártották, hamuba taposták, szalonnával fényesítették), fekete, pitykés lajbi, fejfedő (süveg, csikós kalap stb), suba, bunda, hátibőr (rackajuhbőr), ködmön, kisbunda (rövid), cifraszűr, guba,, lajbi, csizma, bocskor.

Ványai népviselet_Parasztviselet:
férfi – hosszú v. rövid bőgatya, később zsinóros szűk csizmanadrág, fehér, borjúszájú v. kézelős ing (rövid v. hosszú derekú), pitykés mellény, pitykés kabát, csizma v. meztélláb, pörge v. csárdás kalap.
Női – rékli (blúz, 1890-től magas nyakú, testhez álló, buggyantós ujj, állógallér), pruszlik, alsószoknya, szoknya, kötény, berlinerkendő, vállkendő, csizma v. papucs v. meztélláb, kendő v. szalag.
Parasztpolgár: férfi – ing – galléros; ezüst pitykés, zsinóros mente v. dolmány; zsinóros, szűk csizmanadrág; csizma, később cipő; kalap. XX.sz.-ban Attila (hosszabb), v. Bocskai (rövidebb) kabát. Női – magas nyakú blúz; zsinóros felső; kisbunda; kerekbunda; vizitke (zsinóros vékony kabátka); rékli (bélelt, ujjas kabátka); ködmön; cipő. XIX.sz.-ban díszmagyar (polgára díszruha).
Anyaguk: len, kender, gyári gyolcs, gyapjú, bőr. Szín: eredeti, nyers, kék, nőknél életkor és szokás szerint (hétköznapi, ünnepi).
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A ványai viseletekben nemcsak a férfi, női öltözék különül el, hanem a viselőjének foglalkozása, a társadalomban betöltött szerepe és anyagi helyzete szerint is különbség fedezhető fel. Etnikai hatások (a nagysárréti, a kunsági, a hortobágyi, a bihari, a matyó kultúra), a történelmi előzmények befolyásolták a ványai viseleteket. Éppen ezért van nagy jelentősége az öltözékek megőrzésének.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
Varga Marianna: Magyar népviselet régen és ma. Bp. 1982.
Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Bp. 1969.
Bartha Júlia: Népviseletek a Nagykunságban. Karcag, 2010.
L. Papp Zsigmondné: A dévaványai emberek életének alakulása. Dévaványa, 2007. In.: Kincseink 6.
Bereczki Imre: Az ecsegi pásztor élete. Dévaványa, 1946.
www.devavanya.hu;
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
www.bereczkimuzeum.gportal.hu
Ladányi Mihály Könyvtár honlapja
<https://sites.google.com/site/devavanya406emagyarorszag/> (

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat